Information

Prislista för tillkommande medlemmar

Grundpris för nya medlemmar: 35 000 sek + årlig uppräkning från och med 1:e januari 2018.

Uträkningen bygger på ursprungspriset 21 900 kr + 40% + Fördyrande omkostnader.

Då kommer den tillkommande medlemmen att bli en fullvärdig medlem och inkopplad på samma sätt som ”ursprungs”medlemmen.

Förutsättning för att detta pris ska gälla:

  • –  Ledig fiberkapacitet i närmsta skåp finns.
  • –  Föreningen gräver från skåp till tomtgräns/gräsmattegräns.
  • –  Upp till 200 meter grävning ingår i detta.
  • –  Grävning över 200 meter sker till självkostnadspris.
  • –  Medlemmen ska tillsammans med föreningen hjälpas åt att skriva markupplåtelseavtal.
  • –  Föreningens utsedda entreprenörer ska göra alla moment av inkopplingen. Det ärstyrelsens uppgift att se till att avtal med entreprenörerna finns.
  • –  Dalnet reserverar sig för extrema prisökningar inom fiber/datacom branschen. Då kommer denna prislista inte att gälla.