Vi genomför vårt bredbandsprojekt med stöd av
Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling.
I samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Jordbruksverket